Jesus till dalsland

Väckelsemöte Jesus till Dalsland 10/3 18:00 Elimkyrkan Åmål (Kungsbergskyrkans lokaler)
Talare: Marcus Ringbäck evangelist från Kungsporten Husqvarna

Väckelsemöte Jesus till Dalsland 28/4 18:00 Melleruds Kristna Center