Församlingen

Församlingens huvudsamlingar är onsdagens bönemöte och söndagens Gudstjänst, men under veckorna pågår en mängd aktiviteter i vår församling. Somliga återkommer varje vecka medan andra är lite mer oregelbundna. Vi hänvisar till vår kalender för de tidpunkter då vi möts i de olika grupperna.

Om församlingen
Pingstkyrkan i Ed är en del av den svenska pingstväckelsen. En pingstförsamling är fristående och självständig, och Pingströrelsen är egentligen bara ett nätverk av fria församlingar. På senare år har dock ett trossamfund bildats vilket det finns många åsikter och uppfattningar om.

En pingstförsamling kännetecknas framför allt av två saker: Dels den baptistiska dopsynen som innebär att dopet sker efter egen bekännelse (så kallat troendedop), dels betoningen på den helige Andes närvaro i den troendes liv. För att bli medlem i församlingen krävs en personlig tro på Jesus samt att man är döpt enligt den baptistiska traditionen.

Pingstkyrkan i Ed har ett delat ledarskap. En äldstekår har huvudansvar för de andliga frågorna och en styrelse ansvarar för de administrativa frågorna. Församlingens högsta beslutande organ är dock församlingsmötet där alla medlemmar har rätt att yttra sig och rösta i frågor. Församlingsmöte hålls varje månad.

Historik
Pingstväckelsen kom till Dalsland och Ed så tidigt som år 1907. När tidningsnotiser om Severin Larssens möten i Fredrikshald nådde Ed, bestämde sig några ungdomar för att gå dit på möten. De drabbades av Guds kraft och i mitten av februari blev en flicka andedöpt. Den 16 juni bildade man en baptistförsamling i Ed. Vid starten bestod den av 18 medlemmar. Man anslöt aldrig församlingen till Baptistsamfundet utan samverkade med Örebromissionen. I Åsensbruk fanns samtidigt den ledande pingstförsamlingen i Dalsland. De hade en utpost i Ed, och år 1939 förenades de båda grupperna.

Under år 1943 invigde man sin första egna lokal – ett gammalt pensionat som byggdes om till gudstjänstlokal. Den 26 oktober år 1947 samlades 72 personer för att bilda Smyrnaförsamlingen. Under några år hade även en söndagsskola verkat, och vid tiden för bildandet av församlingen var nära 80 barn inskrivna i söndagsskolan. Både församlingen och söndagsskolan växte kraftigt under de första åren.  Under år 1966 hade församlingen 181 medlemmar.

Den 3 februari år 1980 beslutade församlingen att bygga om och till sina lokaler. Dåvarande kyrksal blev församlingsvåning och en ny kyrksal skulle byggas till. Allhelgonahelgen år 1981 invigdes de nya lokalerna som nu också fått byta namn till Pingstkyrkan.

Församlingen har genom åren haft ett gott samarbete med de andra församlingarna i Ed, och under perioder har även regelbunden verksamhet bedrivits tillsammans.