En hemgrupp är en mindre grupp från församlingen som träffas regelbundet för huvudsakligen samtal, bön och gemenskap i någons hem.
Önskar du att få vara med i en hemgrupp kontakta oss gärna så hoppas vi kunna hjälpa dig.

Församlingen har i nuläget ett fåtal hemgrupper som träffas ungefär en gång i veckan. Vi jobbar på att starta upp flera allt eftersom, så att alla som vill får vara med i en hemgruppsgemenskap.